Akşebe Mescit ve Türbesi

Tuğla, moloztaş ve kireç harcından inşa edilmiştir. Girişi kuzeyden, üç basamaklı bir merdivenle çıkılan basık kemerli bir kapı iledir. Basık kemer üzerinde, dikdörtgen niş içerisinde yedi satırlık kitabesi bullunmaktadır. Örtü sistemi tromplarla geçilmiş kubbedir. Kubbe üzeri kiremit çatı ile örtülmüştür. Mihrap Nişi moloztaş ve tuğla ile doldurulmuştur. Mihrabın iki yanında birer sivri kemerli nişler yer alır. Batı duvarında da bu nişlerden üç tane vardır. Yapının doğu tarafı akşebe türbesine bitişiktir. Kuzey batı köşesinde silindirik gövdeli bir minaresi vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir