Alanya

Antiochia ad Cragum

Gazipaşa İlçesinin 18 km. doğusunda Güney Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Kent ismini Kommegene Kralı IV.Antiochos’tan almıştır. Kente ait kalıntılar Denize doğru dik inen üç tepe üzerine yayılmıştır. Roma ve Bizans Dönemlerinde yerleşim görmüş olan Kentte Orta Çağ Kalesi, Agora,…

Selinus

Gazipaşa ilçe sınırları içinde Hacı Musa Çayı Kenarında yer almaktadır. Kent Hellenistik ,Roma ve Bizans Dönemlerinde yerleşim görmüştür. Roma yerleşiminin yoğun olduğu kentte Orta Çağ Kalesi Agora,Büyük ve Küçük Hamam, Şekerhane Köşkü ve Anıtsal mezarlar günümüzde görülebilen mimari Yapılardır. Roma…

İotape

Alanya Gazipaşa karayolunun 33. km.sinde yer alır. Kent adını Kommagene Kralı 4. Antiochus’un (İ.S.38-72) karısı Iotape’den alır. Kalıntılar Roma ve Bizans özellikleri taşımaktadır. Etrafı surlarla çevrili denize doğru uzanan yüksekce bir burun kentin Akropolü görünümündedir. Akropolün karaya bağlandığı noktada liman…

Syedra

Alanya’nın 20 km. güneydoğusunda Seki Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Alanya Müze Müdürlüğünce 1994-1999 yılları arasında yapılan Arkeolojik kazı ve araştırmalar kentte yerleşimin İ.Ö.7.yy dan başladığı ve 12. yy’a kadar devam ettiğini ortaya koymuştur. Kentin önemli yapıları arasında; Sütunlu cadde,…

Leartes

Dim vadisi ağzında yükselen Cebel-i Reis Dağının güney eteklerinde, deniz seviyesinden 850m. Yükseklikte kurulmuştur. Antik kent Gözüküçüklü Köyü sınırları içindedir. Kentin günümüze kadar gelebilen Kalıntıları; Agora, Exedra, Hamam, Sarnıçlar,Tiyatro ile İmparator Claudius, Apollon ve Zeus Megistos’a ait tapınaklardır.  

Hamaxia

gerekse mimari kalıntılardan anlaşılmaktadır. Yazıtlara göre kentte Hermes ve Serapis’e ait kült alanı bulunmaktadır.  Hellenistik olduğu düşünülen kule iki adet eksedra, hamam Nekroldeki irili ufaklı mezar yapıları ve sur duvarları Kentin günümüze kadar ulaşan diğer yapılarıdır.

Colybrassus

Güzelbağ Beldesi Bayırkozağacı Köyü sınırları içerisindedir.Kent Pisidia’nın doğusunda Kilikyanın batısında Hellenistik dönem izleri taşıyan yerleşim olarak tanımlanmaktadır. Kentteki yaşamın Orta Çağa kadar devam ettiğini gösteren yazılı kaynaklar vardır. Kentin güneybatısında yer alan nekropol alanında açıkta duran bir çok lahit ve…

Alara Han ve Kalesi

Alanya’nın yaklaşık 40 km. kuzeybatısında Alara çayının kenarında sivri bir tepe üzerinde yer almaktadır. Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubat tarafından Alanya Kalesinin fethinden hemen sonra yeniden imar edilmiştir. Kulelerle takviyeli iç ve dış sur vardır.Alara çayının kenarından kayaya oyulmuş merdivenli…

İçkale Kilisesi

Moloz taş ve horasan harcı kullanılarak inşa edilmiştir. Doğu batı yönünde uzanan haç planlıdır. Ortada bir merkezi kubbe ile doğu batı yönündeki iki beşik tonoz kuzey-güney yönündeki mekanlar ise yarım kubbe örtülüdür. Yarım daire biçimli apsisi vardır. Kubbenin kasnak kısmında…

Akşebe Mescit ve Türbesi

Tuğla, moloztaş ve kireç harcından inşa edilmiştir. Girişi kuzeyden, üç basamaklı bir merdivenle çıkılan basık kemerli bir kapı iledir. Basık kemer üzerinde, dikdörtgen niş içerisinde yedi satırlık kitabesi bullunmaktadır. Örtü sistemi tromplarla geçilmiş kubbedir. Kubbe üzeri kiremit çatı ile örtülmüştür.…