Alanya

Süleymaniye Camii

Moloztaş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Kuzey cephede, giriş cephesinin hemen önünde üç kubbe ile örtülü son cemaat yeri vardır. Bu kubbeleri taşıyan üç adet sivri kemer en önde dört adet ayağa oturmaktadır. Yapı, içeride kare planlı ve tek mekandan…

Tophane

4 x 12m ölçülerinde dikdörtgen plana sahip kule yapısıdır. İki katlı olup yüksekliği 19m dir. Tersanenin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Alt kat duvarlarla dört bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler tonozlu odalar şeklindedir. Bu odalardan dar menfezli hanelere geçilmektedir. Birinci odada bulunan…

Tersane

Yaklaşık 57m uzunluğunda ve 40m derinliğinde, tonoz başlangıç seviyesine kadar olan bölümleri iri taşlarla, örtü sistemini oluşturan tonozlar ise tuğla ve kireç harcı ile inşa edilmiştir. Selçuklu döneminde yelkenli küçük gemilerin yapıldığı ve onarıldığı bir deniz üssü konumundadır. Beş ayrı…

Kızılkule

Zemine yakın bölümleri iri taş, üst kısımları ise daha küçük kesme taşlarla kaplanmışıtr. Taş işçiliği 3. katta bitirilmiş ve üst bölümleri tuğla ile tamamlanmışıtr. Duvarlar oldukça geniş ve içerisi moloztaş ve horosan harcı dolguludur. İçeride 5 katlı olan yapının 3,4…

Alanya Kalesi

Alanya Kalesi karadan denize doğru büyük bir çıkıntı yapan sarp ve yüksel bir yarımadanın üzerine kurulmuştur. Yarım ada üzerinde yer alan kentin bilinen ilk ismi Korakesium’dur. Antik yazar Strabon da bu kentten Kilikya’nın en batı kenti olarak bahseder.Bizans döneminde ismi…

Alanya Müzeler

Arkeoloji Müzesi Arkeolojik ve etnoğrafik eserlerin korunması ve sergilenmesine yönelik olarak 1967 yılında iki bölüm halinde ziyarete açılmıştır.  Alanya’da bulunmuş olan i.Ö.625 yılına tarihlenen bölgenin ele geçmiş eneski eseri olan fenike dilindeki yazıt ve eşsiz bir eser olan i.S. 2.Y.Y…

Alanya Tarihi

Alanya, kuzeyinde Toros Dağları, Güneyinde Akdeniz‘in bulunduğu küçük bir yarımada üzerine kurulmuştur. Antik çağda Pamfilya ile Kilikya sınırı arasındaki çizgide yer aldığı için bazen Kilikya, bazen de Pamfilya şehirleri arasında sayılmıştır. Kilikya Coğrafi karakteri nedeniyle iki farklı bölgeyi içine almaktadır.…