Süleymaniye Camii

Moloztaş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Kuzey cephede, giriş cephesinin hemen önünde üç kubbe ile örtülü son cemaat yeri vardır. Bu kubbeleri taşıyan üç adet sivri kemer en önde dört adet ayağa oturmaktadır. Yapı, içeride kare planlı ve tek mekandan ibarettir. Kubbeye geçişler pandantiflerle sağlanmış olup kubbe sekizgen bir kasnağa oturmaktadır. Kasnak üzerinde sekiz adet yuvarlak pencere ile doğu-batı ve güney cephelerinde beşer adet pencere vardır. 

Mihrabı dikdörtgen silme çerçeveli, nişin üst kısmı stalaktit dolguludur. Mihrabın iki yanındaki pencere kanatlarında " Allah ve Muhammet " yazıları kufi tarzındadır. Dıştan doğu köşesine bitişik bir sarnıç yer alır. Dış cephede serpiştirilmiş durumda kitabeler göze çarpar. Ön cephenin sağında minaresi vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir