içkale

Alanya Kalesi

Alanya Kalesi karadan denize doğru büyük bir çıkıntı yapan sarp ve yüksel bir yarımadanın üzerine kurulmuştur. Yarım ada üzerinde yer alan kentin bilinen ilk ismi Korakesium’dur. Antik yazar Strabon da bu kentten Kilikya’nın en batı kenti olarak bahseder.Bizans döneminde ismi…