Yaz覺n覺n Etiketleri:Kemer

Dini (Cami,Kilise,Sinagog)Yerler


Kemer içinde 2 tane Cami bulunmaktad覺r.(Merkez Cam覺,Gül Cami).Kemer’de b覺r K覺l覺se bulunmamaktad覺r.Yanl覺z çevres覺nde Demrede St.N覺colas K覺l覺ses覺 bulunmaktad覺r.ayr覺ca Kemerde b覺r Sinagog bulunmamaktad覺r.

 

Kategori : Kemer

Genel Bilgiler


襤KL襤M襤 

Kemer ilçesinin iklimi Akdeniz iklimi egemendir.Yazlar覺 kurak ve s覺cak,k覺lar覺 覺l覺k ve ya覺l覺 geçer.襤lçenin k覺y覺 eridine kar yamaz,kuzeyinin dalarla kapal覺 oluu,覺l覺k ve güney rüzgarlar覺na aç覺k bulunmas覺,k覺 aylar覺nda dahi en souk günler覺n genellikle 1 derecenin alt覺nda dümemesine neden olur.Deniz suyunun k覺 aylar覺nda bile 15 derecenin alt覺nda dümeyii, çok ya覺l覺 birkaç hafta d覺覺nda bütün bir yol denizden yararlanma olana覺 salar.

KONUMU

Kemer, Antalya 襤l’in bat覺s覺nda,Bat覺 Toroslar覺n eteklerinde bulunmaktad覺r.襤lçe s覺rt覺n覺,dalara dayanm覺t覺r. K覺y覺lar覺 ise oldukça girintili ç覺k覺nt覺l覺d覺r.Yerleim merkezi genellikle düzlük bölgelerdedir. Kemer(Merkez), Tekirova(17 km) Çayova(8 km), Aslanbucak(5 km), Beldibi(18 km),gibi yerleim merkezlerini ile bir bütün oluturmaktad覺r.

EKONOM襤

Kemer’in ekonomik yap覺s覺 genellikle turizme dayal覺d覺r.Birinci derecede turizm alan覺 olduundan k覺y覺 boyunca çeitli turistik tesisler yer almaktad覺r.Be aileden birinin pansiyon veya otel gibi turizm kaynakl覺 urat覺klar覺 b覺l覺nmektedir.Yabanc覺 sermaye ve yerli yat覺r覺mc覺lar tur覺zme hitap edebilecek kapasitededir.Narenciye dal覺nda bal覺ca ürünleri:Portakal,limon.mandalina ve çok mehur eki nar覺 sayabiliriz.

KÜLTÜREL DEERLER

Kemer ilçesi Kültür bak覺mdan çok zengin bir ilçedir.Kemer ilçesinde Kemer belediyesinin bünyesinde bulunan bir Tiyatro salonu bulunmaktad覺r.Ayr覺ca ehir merkezin içinde bir Kütüphanesi bulunmaktad覺r.Kemer’de her y覺l Kemer Belediyesi taraf覺ndan düzenlenen ’Kemer Karnaval覺’ Haziran覺n ikinci haftas覺nda düzenlenmektedir.Bundan baka bir kültür merkezi,fuar,el sanatlar,halk inan覺lar覺,halk müzii ve halk edebiyat覺 deerler bulunmaktad覺r.

TUR襤ZM

Kemer ilçesi turizm bak覺mdan çok zengindir.Turizm ilçede son zamanlarda önemli gelimeler göstermitir.Turizm amaçl覺 yat覺r覺mlar sayesinde Antalya 襤l’in yatak kapasitesi bak覺mdan önemli b覺r k覺sm覺n覺 tek覺l eder.Kemer ayn覺 zamanda modern bir kentlemesinde örneidir.Kemerde bata gelen çekiciklerinden birisi doal güzeliidir.Deniz,orman ve dalar b覺r noktada b覺rlemektedir.Örnein deniz dalgalar覺n çam aaçlar覺na kadar uzanmas覺 ve çam aaçlar覺n plajlar覺na gölgel覺k olarak kulan覺lmas覺 oldukça cazip gelmekted覺r.Denizin berakl覺覺,orman覺n yeilii Kemer’dek覺 baka güzell覺kt覺r.Yak覺nda tarihi yer olarak,Phaselis,Ol覺mpos,gibi antik bölgeler覺n de bulunmas覺 baka bir çekicil覺kt覺r.Buralara karadan ve den覺z yoluyla ulamak mümkündür.Ayr覺ca yöredeki dier çek覺c覺kler覺nde maaralard覺r.Bu Maaralar Beld覺b覺 Maaras覺 Antalya’n覺n 27 km güneybat覺s覺nda deniz kenar覺ndad覺r.Burada tarih önces覺 çalara a覺t kal覺nt覺lar bulunmutur.Kemerde müze olarak yat l覺man覺n arka taraf覺nda bulunan ‘Yörük Çad覺rlar覺’müzes覺 vard覺r.Yörükler覺n yaant覺s覺n覺 anlatan bu müze görülmeye deer b覺r yerd覺r.
 

Kategori : Kemer

Hedefinizi Bulun

TatilGeziTur

En 癟ok yorumlanan Yaz覺lar

Se癟me Video

Theimussa (Kale iskelesi-癟a覺z)

Buras覺 ayn覺 zamanda tekneler i癟in iyi bir bar覺nakt覺r. 癟 taraf覺 yeil teknelerle 癟evrili 癟a覺z Koyu doal bir liman g繹r羹n羹m羹ndedir. Koyun kuzey k覺y覺s覺nda yer alan 癟a覺z K繹y羹’n羹n i癟inde g繹r羹len kal覺nt覺lar Theimussa antik kentine aittir. ehrin tarihi hakk覺nda pek bilgi yoktur, ancak bir kitabeden tarihinin M.. IV. y羹zy覺la kadar indii anla覺lmaktad覺r. Burada daha 癟ok mezar kal覺nt覺lar覺 g繹r羹l羹rse de k繹y羹n羹 k覺y覺s覺nda s繹veleri h璽l璽 yerinde bir kap覺 ile al癟ak bir kayal覺k 羹zerinde kule kal覺nt覺s覺 da g繹r羹lebilir. (daha&helliip;)

Foto Galeri