mihrab

Akşebe Mescit ve Türbesi

Tuğla, moloztaş ve kireç harcından inşa edilmiştir. Girişi kuzeyden, üç basamaklı bir merdivenle çıkılan basık kemerli bir kapı iledir. Basık kemer üzerinde, dikdörtgen niş içerisinde yedi satırlık kitabesi bullunmaktadır. Örtü sistemi tromplarla geçilmiş kubbedir. Kubbe üzeri kiremit çatı ile örtülmüştür.…

Süleymaniye Camii

Moloztaş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Kuzey cephede, giriş cephesinin hemen önünde üç kubbe ile örtülü son cemaat yeri vardır. Bu kubbeleri taşıyan üç adet sivri kemer en önde dört adet ayağa oturmaktadır. Yapı, içeride kare planlı ve tek mekandan…