moloztaş

Süleymaniye Camii

Moloztaş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Kuzey cephede, giriş cephesinin hemen önünde üç kubbe ile örtülü son cemaat yeri vardır. Bu kubbeleri taşıyan üç adet sivri kemer en önde dört adet ayağa oturmaktadır. Yapı, içeride kare planlı ve tek mekandan…

Kızılkule

Zemine yakın bölümleri iri taş, üst kısımları ise daha küçük kesme taşlarla kaplanmışıtr. Taş işçiliği 3. katta bitirilmiş ve üst bölümleri tuğla ile tamamlanmışıtr. Duvarlar oldukça geniş ve içerisi moloztaş ve horosan harcı dolguludur. İçeride 5 katlı olan yapının 3,4…